Modtage forhold


Leveringsbetingelserne er udarbejdet i forbindelse med vor miljøgodkendelse for dermed at sikre, at vore leverandører er orienteret om de kvalitets- og miljøkrav, der stilles til den enkelte leverance.

Det skal være let for vore leverandører at komme af med jern og metal, men på den anden side har leverandørerne et ansvar for, at miljøkravene overholdes. Hvis der leveres miljøproblematiske varer, kan det volde besvær, og det kan blive kostbart for leverandøren.

Nøgleordet til løsning af sorteringsopgaven er kildesortering, det vil sige sortering hos Dem som leverandør. Ønsker De rådgivning om sortering, er De velkommen til at kontakte os.

Nærværende leveringsbetingelser er udarbejdet i maj 2001, og de vil blive revideret løbende.

Modtagekontrol
Alle varer vil blive kontrolleret ved modtagelsen for at sikre:

 • At leverandøren får en korrekt afregning
 • At leverancen ikke indeholder emner/fraktioner, der er problematiske i forhold til miljø, sikkerhed og renhed.

Miljø og sikkerhed
Skrotarter må ikke indeholde:

 • Farligt materiale, eksplosivt materiale, radioaktivt materiale, smuds, væsker eller luftarter som indeholder eller kan udsende stoffer, der er skadelige for helbredet og/eller miljøet.
 • Omkostninger ved håndtering og bortskaffelse af miljøproblematiske stoffer vil blive faktureret til leverandøren.
Renhed
Alle skrotarter må i princippet ikke indeholde løst affald, herunder træ, glas, gummi, plastik, tekstiler. Affald vil blive frasorteret, og omkostningerne ved sortering, transport og deponering vil blive faktureret til leverandøren.

Blanding af skrotarter
Hvis skrotarter er blandede, vil varerne blive bedømt af modtagekontrollen, og forventeligt vil det blive klassificeret som den dårligste art.

Skrotarter
Vi har ca. 40 skrotarter, som er angivet i efterfølgende skemaer. Der er også angivet begrænsninger, som er bestemt af vor miljøgodkendelse samt kvalitetskrav fra vore kunder.

Art Miljø og sikkerhed Renhed
Metal ikke indeholde ikke indeholde
 • Aluminium
 • Bly
 • Bronze
 • Kobber
 • Messing
 • Rustfrit stål
 • Rødgods
 • TinZink
Beholdere af enhver art med restprodukter: Gift, kemikalier, malingrester, olieprodukter, benzin, diesel, gas, opløsningsmidler og asbest.Beholdere skal være åbne og tomme = drypfrie
Varerne skal være velsorterede og fri for urenheder, og der må ikke være spåner iblandet.
Metalspåner I princippet fri for olie. Blandede metalspåner er ofte værdiløse, da de ikke kan separeres.

Art Miljø og sikkerhed Renhed
Jern ikke indeholde ikke indeholde
Jern til fragmentering: Letjern, "Kommuneskrot"
Beholdere af enhver art med restprodukter: Gift, kemikalier, malingrester, olieprodukter, benzin, diesel, gas, opløsningsmidler. Beholdere skal være åbne og tomme = drypfrie. Bly-akkumulatorer, asbest, kviksølv.
Jord, beton, grus, træ, affald, glas, bildæk på fælg, bildæk, hvidblikbøtter, forbrændingsjern. Endvidere må køleskabe ikke leveres i denne fraktion.
Jernspåner Støbejernsspåner
Beholdere af enhver art med restprodukter: Gift, kemikalier, malingrester, olieprodukter, benzin, diesel, gas, opløsningsmidler. Beholdere skal være åbne og tomme = drypfrie. Blyakkumulatorer, asbest, kviksølv.
Jord, beton, grus, træ, affald, glas, bildæk på fælg, bildæk, hvidblikbøtter, forbrændingsjernsamt ovennævnte kvaliteter og slibestøv og slam fra bearbejdning af jern
Nyt jernklip Jern, svært Støbejern Hvidblik, nyt produktionsafklip
Beholdere af enhver art med restprodukter: Gift, kemikalier, malingrester, olieprodukter, benzin, diesel, gas, opløsningsmidler. Beholdere skal være åbne og tomme = drypfrie. Blyakkumulatorer, asbest, kviksølv.
Jord, beton, grus, træ, affald, glas, bildæk på fælg, bildæk, hvidblikbøtter, forbrændingsjernsamt ovennævnte kvaliteter og slibestøv og slam fra bearbejdning af jern.

Art Miljø og sikkerhed Renhed
Biler til miljøbehandling
 
 
Biler til miljøbehandling
Bilen miljøbehandles mod betaling af Bagsværd Jernhandel A/S efter gældende regler.
 

Art Miljø og sikkerhed Renhed
Olietanke ikke indeholde ikke indeholde
Olietanke med mandehul
Olie og slam. Dækslet på mandehullet skal være afmonteret, og tanken spulet og rengjort.
 
Olietanke uden mandehul
Olie og slam. Tanken skal være spulet og rengjort, og der skal være skåret hul.
 
Tanke med glasfiber modtages efter aftale
Olie og slam. Dækslet på mandehullet skal være afmonteret, og tanken spulet og rengjort.
 
Tanke, der har indeholdt benzin,kan modtages efter aftale
Benzin og slam. Dækslet på mandehullet skal være afmonteret, og tanken spulet og rengjort.