Miljøforhold


Bagsværd Jernhandel A/S har siden 1996 arbejdet med miljøstyring. I år 2000 blev vi miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001 standarden.

Miljøpolitik

Bagsværd Jernhandel A/S vil gennemføre sine aktiviteter således, at der opstår mindst mulig forurening og skade på miljøet under hensyntagen til de teknologiske og økonomiske forudsætninger, som virksomheden er underlagt.

Miljøgodkendelse og spildevandsgodkendelse er udstedt samlet af Gladsaxe kommune, den 20. juni 1996.