SKROTNING AF BILER


Skrotningsgodtgørelsen udgør, efter 1. januar 2017, kr. 2.200,-. Når du afleverer din bil til os opkræver vi et gebyr for at miljøbehandle bilen på kr. 500,- incl. moms og vi udbetaler kr. 1.700,- til dig.

Bagsværd Jernhandel A/S har siden ordningens start den 1. juli 2000, været registreret hos Miljøstyrelsen, som godkendt modtagervirksomhed, der må udstede skrotningsattester og foretage miljøbehandling af biler, se www.bilordning.dk. Vi er registreret som nummerpladeoperatør hos SKAT og kan afmelde dine nummerplader med det samme, se: www.skat.dk

Vi er miljøgodkendte og miljøcertificerede og vælger du at aflevere din bil til Bagsværd Jernhandel A/S garanterer vi, at bilen bliver miljøbehandlet og skrottet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Midlertidig forhøjet skrotningspræmie for dieselbiler per 1. februar 2019.

Miljøstyrelsen har per 1. februar 2019 midlertidigt forhøjet skrotningspræmien for udtjente ældre dieselbiler, der er indregistreret første gang før 1. januar 2006. Køretøjet må dog ikke være afmeldt før 1. juli 2000.

I forbindelse med ophugning og skrotning af bilen er skrotningspræmien forhøjet fra kr. 2.200,- med yderligere kr. 2.800,- således, at der udbetales i alt kr. 4.500,- efter vi har fratrukket kr. 500,- inkl. moms for miljøbehandling.

Stop for ansøgninger til forhøjet skrotpræmie for gamle dieselbiler pr. 1. juli.

I henhold til Miljøstyrelsen lukker den særlige ordning for forhøjet skrotningspræmie til ældre dieselbiler for modtagelse af ansøgninger fra 1. juli.

Tusindvis af danskere har siden februar benyttet Miljøstyrelsens skrotningsordning for gamle dieselbiler. Ordningen gælder dieselbiler, som er indregistreret første gang før 1. januar 2006.

Ordningen betyder, at skrotpræmien for gamle dieselbiler er midlertidigt forhøjet fra 2.200 til 5.000 kr. minus 500 kr. inkl. moms for den korrekte miljøbehandling ud fra først-til-mølle princippet. De på Finansloven afsatte midler i 2019 er næsten opbrugt og for at sikre en korrekt afvikling af de resterende midler i ordningen, lukker Miljøstyrelsen for modtagelse af ansøgninger fra 1. juli 2019.

Det betyder, at alle ansøgninger, der modtages hos Miljøstyrelsen efter 30. juni 2019, vil blive sendt retur.

Derfor skal alle gamle dieselbiler der kan skrottes i henhold til denne særlige ordning være indleveret hos Bagsværd Jernhandel A/S senest onsdag den 26. juni kl. 12:00, så vi hermed kan garantere udbetalingen af den forhøjet skrotningspræmie.

Puljen til forhøjet skrotningspræmie på gamle dieselbiler er nu opbrugt.

DPA udsender for Miljøordning for Biler et nyhedsbrev med følgende ordlyd:

Diesel ordningen er lukket

DPA-System har de seneste uger modtaget et stigning i ansøgninger af den forhøjede skrotningsgodtgørelse på gamle diesel biler, så puljen er nu brugt op.

Det vil derfor ikke være relevant at indsende flere ansøgninger på den forhøjede skrotningsgodtgørelse. Modtager vi alligevel ansøgninger, vil de blive sendt retur.

Bagsværd Jernhandel A/S går derfor tilbage til at give den almindelige skrotningspræmie for diesel biler som før ordningen startede på dkk. 2.200,- minus dkk. 400,- plus moms for korrekt miljøbehandling i alt til udbetaling dkk. 1.700,-

MODTAGELSE AF BILER


Biler til skrotning modtages alle hverdage i vores åbningstid kl. 7 - 16. Der er ingen tidsbestilling.

Hos Bagsværd Jernhandel A/S er der 3 muligheder i forbindelse med skrotning af biler.

 • Bagsværd Jernhandel klarer det hele, få kr. 1.700,00 for din bil.
 • Du som kunde klarer selv afmelding og papirarbejde få kr. 1.700,00 for din bil.
 • Modtagelse af biler uden skrotningspræmie.

NÅR BAGSVÆRD JERNHANDEL A/S KLARER DET HELE, UDBETALER VI SKROTNINGSGODTGØRELSEN.


Ved aflevering af bilen skal følgende være opfyldt for også at få skrotningspræmien:

 • Den originale registreringsattest skal medbringes.
 • Du er den registrerede ejer af bilen eller har en fuldmagt fra denne, husk at medbringe billed-ID.
 • Bilen er indregistreret og begge nummerplader er på bilen eller bilen er afmeldt og der medfølger en afmeldingskvittering.
 • Det samlede beløb udbetales kontant eller overføres til din bankkonto.
Er du ikke registreret ejer af bilen, må du selv klare afmelding og papirarbejde (se nedenfor).

ARBEJDSGANGEN I FORBINDELSE MED AFLEVERINGEN AF BILEN ER:


 • Bilen registreres, skrotningsattesten udfærdiges og nummerpladerne afmeldes.
 • Den registrerede bilejer eller fuldmagtshaveren underskriver transporterklæringen på bagsiden af skrotningsattesten og transporterer skrotningsgodtgørelsen til Bagsværd Jernhandel A/S.
 • Beløbet på kr. 1.700,00 udbetales kontant eller overføres til oplyste bankkonto inden afslutningen af dagen.
 • Bagsværd Jernhandel A/S håndterer herefter papirgangen og afregning med Miljøordning for Biler.
 • Bilen miljøbehandles og sendes herefter videre i genvindingskredsløbet.

Bemærk at: forsikring og vægtafgift afmeldes og afregnes automatisk fra henholdsvis forsikringsselskab og Centralregisteret for motorkøretøjer, når nummerpladerne er afmeldt.

Vi afhenter gerne bilen, men transportudgifterne afregnes særskilt og efter gældende timesats.

Hvis der er Falck-abonnement på bilen er "sidste tur" inkluderet, andre vejhjælpsfirmaer vil kun køre bilen til reparation. Ring og forhør dig hos dit vejhjælpsselskab, hvordan reglerne er.

Vil du se hvordan arbejdsgangen er, når vi modtager en bil til skrot – klik på linket og se billederne fra Motormagasinets reportage fra Bagsværd Jernhandel omkring skrotning af biler "endestationen".

DU SOM KUNDE KLARER SELV PAPIRARBEJDET


Hvis du selv vil eller af andre grunde selv må søge skrotningsgodtgørelsen hos Miljøordningen for Biler kan vi tilbyde følgende:

Du medbringer kr. 500,- til betaling af gebyret formiljøbehandling af bilen. Bemærk at transporten også forudbetales, hvis vi skal hente bilen. Den originale registreringsattest eller anden form for identifikation af ejerforholdene skal medbringes.

Bagsværd Jernhandel A/S udsteder ved modtagelsen af bilen en skrotningsattest og afmelder nummerpladerne uden beregning. Herefter skal du selv sørge for at skrotningsattesten samt eventuelle supplerende oplysninger indsendes til Miljøordning for Biler,som udbetaler skrotningsgodtgørelsen på kr. 2.200,- direkte til den anførte bankkonto.

Er du ikke registreret ejer af bilen findes der dispensationsregler som gør, at du i visse tilfældealligevel kan få udbetalt skrotningsgodtgørelsen. Dispensationsreglerfindes hos www.bilordning.dk

Hvis ejerforholdet ikke er åbenbart, den originale registreringsattest er bortkommet eller fuldmagtsreglerne ikke kan anvendes, tilbyder Bagsværd Jernhandel A/S udelukkende denne mulighed i forbindelse med skrotningen af bilen.

MODTAGELSE OG MILJØBEHANDLING AF BILER UDEN SKROTNINGSPRÆMIE


En bil er omfattet af skrotningsordningen, når:
 • Bilen er afmeldt efter d. 1. juli 2000.
 • Bilens totalvægt må max. være 3.500 kg og ikke være indrettet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren.
 • Bilen skal være dansk indregistreret og må ikke have været selvforsikret.

Hvis en bil ikke kan opfylde ovenstående kriterier og/eller det ikke er muligt at fremskaffe den nødvendige dokumentation for at kunne få skrotningspræmien, skal bilen stadig miljøbehandles og skrottes i overensstemmelse med gældende lovgivning Bagsværd Jernhandel A/S modtager også biler uden skrotningspræmie, kontakt os hvis du vil vide mere.

Bemærk at der modtages kun miljøbehandlede biler fra virksomheder, der kan dokumentere registrering hos Miljøstyrelsen.