Persondatabehandling
Læs om hvordan vi behandler dine persondata. http://www.jernhandel.dk/cms/?cmsid=808&pageid=27642
Brand på behandlingsplads
På vores behandlingsplads udbrød en større brand i noget oplageret affald i form af fjernvarmerør. Ilden udviklede sig hurtigt og påvirkede ...
Skrotning
20% - 25% af alle biler, der skrottes i Danmark bliver ophugget ulovligt.  Tallene stammer fra en rapport, der blev bestilt af Miljøstyrelse...